กำแพง 5 ชั้น ที่ SMEs ต้องฝ่าด่าน

5 ด่านอรหันต์ SME/twcwriting

รับรู้กันทั่วไปว่าผู้ประกอบการ SMEs จะระดับใดก็ตาม ถือเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะมีอยู่มากร้อยละ 85-90 ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้

ในจำนวนข้างต้นเชื่อกันว่ามีมากกว่าครึ่ง ที่ประสบอุปสรรคปัญหาใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการใดก็ตาม

ด่านอรหันต์ที่แทบทุกรายอยู่ระหว่างการฝ่าฟันให้ข้ามผ่าน คงหนีไม่พ้น 5 เรื่องหลักๆ เหล่านี้

  1. เงินทุน – แต่ไหนแต่ไร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี, โอทอป, SE (Social Enterprise) หรือคนรุ่นใหม่กลุ่ม Start up หากไม่มีเงินถุงเงินถัง ก็ย่อมต้องการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงิน แต่ก็อย่างว่าส่วนใหญ่แล้วต่างก็ต้องพบกับความผิดหวัง ยื่นกู้ไม่ผ่าน ภายใต้สารพัดเงื่อนไข ไร้หลักทรัพย์ ผู้ค้ำประกัน แผนธุรกิจไม่น่าเชื่อถือ ฯลฯ
  2. การบริหารจัดการ – สต็อกคงคลัง บริหารยอดสั่งซื้อ รอบดิวจ่ายเงิน บริหารงานบุคคล ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาหนักอก ยิ่งช่วงไหนเจอเรื่องภาษีเข้าไปอีก ก็คงต้องทำบัญชีบรรทัดสุดท้ายให้ออกมาดูดีมากที่สุด
  3. การตลาด – ลำพังการวางแผนงานด้านการตลาดดั้งเดิมก็สู้คู่แข่งลำบากแล้ว ทุกวันนี้เข้าสู่ยุค 4.0 ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนำ เห็นทีงานนี้คงต้องเหนื่อยหนักกันอีกหลายยก
  4. IT – ในที่นี้ไม่เฉพาะแค่เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพราะการค้าขายยุคใหม่ช่องทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้เท่าทัน ศึกษาเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดีย Facebook, Line@, Instagram, Youtube ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. การส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ – จริงอยู่ที่หน่วยงานรัฐหลายแห่งในสังกัดกระทรวงการคลัง พาณิชย์ อุตสาหกรรม สสว. เอสเอ็มอีแบงค์ ออมสิน หรือบสย. คอยให้การหนุนส่งมดงานเอสเอ็มอีแทบทุกเรื่อง แต่การเข้าถึงหรือขอรับความช่วยเหลือก็มีอีกหลายวงเล็บเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าทุกเรื่องที่ว่าจะเป็นข้อจำกัดไปเสียทั้งหมด ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ไปทีละเปลาะ เรื่องใดเกินกำลังก็หาที่ปรึกษา จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มาดูแลรับผิดชอบ ตามแต่งบประมาณมากน้อยที่กำหนดไว้ต่างกันไป

ขออย่างเดียว นักรบเอสเอ็มอีอย่าห่อเหี่ยวหัวใจ สู้ให้ถึงที่สุดล่ะกัน.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *