‘บริการลอกท่อ’ ดีไม่ดี ดูที่ตรงไหน?

“แก้ปัญหาท่อตัน ด่วน 24 ชั่วโมง”, “รับลอกท่อ ราคาถูก”, “รับลอกท่อระบายน้ำ ทั่วราชอาณาจักร” ฯลฯ

หลากหลายคำโฆษณาทำนองเหล่านี้ ถูกนำไปพิมพ์เป็นใบปลิวเล็กบ้างใหญ่บ้าง ติดตามเสาไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ รวมไปถึงแพร่กระจายบนโลกออนไลน์กันแพร่หลาย วัตถุประสงค์ ก็เพื่อเชื้อเชิญและดึงดูดให้ผู้ที่ประสบปัญหาติดต่อขอรับบริการ

ในเวลาที่ต้องการแก้ปัญหานี้ ใครบางคนอาจสอบถามจากพรรคพวกเพื่อนฝูง จะใช้บริการกับรายดี อีกบางคนก็อาจหาข้อมูลเบื้องต้นจากกูเกิ้ลนี่แหละ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

แต่ถ้าอยากจะเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ก็ควรพิจารณากับผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 เรื่องหลัก นี้

  1. ประสบการณ์

เรื่องบางเรื่องประสบการณ์อาจไม่จำเป็น เพราะเรียนรู้ศึกษากันได้ แต่สำหรับงานลักษณะพิเศษนี้ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ระดับหนึ่ง เพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงต้นตอของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ นำมาซึ่งการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

  1. วัสดุ อุปกรณ์

ความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอย่างไร ใช่ว่ามีเพียงไม้รวก แท่งเหล็ก ถังใส่สิ่งปฏิกูล และทีมงานไม่กี่คน แหย่ๆ จิ้มๆ ตักๆ แบบมือใหม่หัดขับ หากเจอเข้าอีหรอบนี้ ก็ถือว่าโชคร้าย เพราะงานแบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะด้านเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเสมอ บางจุดอาจต้องใช้แรงงานคน แต่บางตำแหน่งก็ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องดูดโคลน หรือเครื่องดูดไขมัน เป็นต้น

  1. งานบริการ

เริ่มตั้งแต่เบอร์โทรติดต่อที่ระบุไว้นั้น โทรไปแล้วมีคนรับหรือไม่? รับสายแล้วการพูดจาเป็นอย่างไร? พร้อมให้บริการทุกวัน ทุกพื้นที่ ไม่มีเงื่อนไข? และเมื่อถึงคราวลงมือทำงาน ทำลวกๆ แบบขอไปที สร้างความเสียหายให้กับท่อระบายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อน้ำประปา ฯลฯ ทิ้งร่องรอยเป็นคราบเกรอะกรัง ประการสำคัญ คือ งานบริการหลังการขาย มีการรับประกันผลงาน หรือให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้ขอรับบริการเป็นระยะๆหรือไม่อย่างไร

  1. ราคา

คำโฆษณาชวนเชื่อที่ว่า ราคาถูก ราคาย่อมเยา แต่เมื่อมาตีราคาหน้างานจริง กลับไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ตีหัวเข้าบ้าน ซึ่งการสนนราคาค่าบริการ จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจน จะใช้เกณฑ์คิดราคาตามความยาวของท่อ หลักร้อยหลักพันบาท หรือคิดราคาแบบเหมา ถูกแพงแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแต่ประเภท แจกแจงรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการประกอบการตัดสินใจ

  1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็น โคลนตม ไขมัน หรือสิ่งปฏิกูล ที่ผู้ให้บริการได้ตักหรือดูดมาแล้วนั้น ได้มีการคัดแยกขยะ กระดาษ เศษไม้ พลาสติก ออกจากส่วนที่เป็นของเหลวหรือไม่ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายในการกำจัด นำไปฝังกลบยังบ่อขยะของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ถูกที่ถูกทาง ถูกหลักสุขอนามัยในทุกขั้นตอน หรือนำไปทิ้งเรี่ยราดตามที่รกร้าง แม่น้ำลำคลอง ซ้ำเติมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร้ความรับผิดชอบ

ทั้ง 5 เรื่องที่กล่าวมานี้ ผู้ให้บริการรายอื่นๆจะทำแบบไหน ไม่สามารถบอกได้ แต่สำหรับ…. ได้ยึดมั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ถือเป็นพันธกิจหลักก็ว่าได้

ผิดจากนี้ ไม่ใช่เรา!     

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *