งานเขียน Company profile แบรนด์น้ำดื่ม

….. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์และอะไหล่รถยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้นได้ขยายเครือข่ายสาขา “อะไหล่เซียงกง” ไปในหลายจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในงานบริการ โดยเฉพาะการจัดหาน้ำดื่มบรรจุขวด ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มาไว้คอยบริการแก่ลูกค้า ระยะแรกได้ทำการสั่งซื้อน้ำดื่มปริมาณมากในแต่ละปี นั่นจึงเป็นจุดเริ่มของแนวคิดการแตกไลน์ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มคุณภาพ

ต่อมา ในปี 2557 แนวคิดที่ว่าจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ จัดตั้ง ….. ภายใต้การบริหารงานของ ….. ที่ได้ศึกษา หาข้อมูล พร้อมการพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

ผลักดันให้ ….. เป็นน้ำดื่มคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองในทุกขั้นตอน กระบวนการผลิต ตลอดจนโรงงาน พื้นที่จัดเก็บสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ล้วนผ่านการฝึกอบรม เสริมทักษะอย่างเข้มข้น

…… คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตน้ำดื่มสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ในการได้รับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสารตกค้างใดเจือปน ขณะเดียวกัน ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานรัฐผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด สะท้อนจากการได้รับใบอนุญาตการผลิตอาหาร ใบรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินผลิตน้ำดื่มคุณภาพ ตลอดจนได้การรับรองมาตรฐาน GMP-HACCP เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแบรนด์ ….. ได้การตอบรับจากผู้บริโภควงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลาง ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้รับจ้างผลิตน้ำดื่ม (OEM) ให้กับผู้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากทั่วประเทศ

……. ยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานระดับสูงในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการได้บริโภคน้ำดื่ม สะอาดใส ใส่ใจสุขภาพ ในทุกๆ หยดตลอดไป.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *